Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  
Zobraziť galériu
Najnovšie udalosti sú na najvyšších číslach galérie.
Termín: aktual.
Od vzniku komturátu Nitra sme dosiahli vďaka Vám, maximálnu možnú pozíciu rytierskeho života.
Legátstvo, Domiciálny znak Ordo Equestris Vini Europae, ornát so zlatým lemom a iné.
Otvorili sa dvere Európy vďaka medzinárodným projektom, ktoré nám získali úctu a rešpekt.
Ďakujem všetkým, ktorí sa neboja byť Rytiermi.
Eques Mgr. Ján Všetečka - Konstanty
Zobraziť galériu
Stretnutie s majstrom Bartfayom.
Termín: 24.07.08.
Predstaviteľ komturei EVIRS v Nitre Mgr Všetečka - Konstanty sa stretol s majtrom Bartfayom na výstave jeho otca Júliusa Bartfaya s príležitosti jeho jubilea.
Alelier Bartfaovcov bol práve v Zámku u Grófa na Kamennej 8, kde majster vytvoril svoje prvé diela. Klikni na foto.
Zobraziť galériu
Večer bulharskej kultúry a vína.
Termín: 24.08.08.
Za prítomnosti najvyžšieho predstaviteľa Bulharska na Slovensku veľvyslanca jeho Exelencie pána Dr. Garkova, profesorov z Ruse pod vedením pána Hristo Beloeva, v spolupráci s Bulharským kultúrnym inštitútom odznel večer Bulharskej kultúry a vína v Galérii zámku u Grófa. Mimoriadny medzinárodný ohlas. Klikni.
Zobraziť galériu
Sté výročie narodenia skladateľa Eugena Suchoňa.
Termín: 30.08.08.
K stému výročiu sme spolupripravili v rámci cyklu Hoj vlasť moja operu Eugena Suchoňa Krútňava. Učinkovali sólisti, zbor a orchester Slovenského Národného Divadla. Klikni.
Zobraziť galériu
Čo všetko sme spolu doteraz prežili
Termín: aktual
Stretáme sa, hodnotíme a spomíname - stovky stretnutí a významných udalostí KOMTUREI NITRA. Priatelia, ktorí sú oporou pri koncertoch, výstavách, projektoch, knihách i CD nosičoch. Je až neuveriteľné, čo sme dokázali za púhe tri roky. Klikni.
Zobraziť galériu
Čo všetko sme spolu prežili II.
Termín: aktual.
Sedeli sme a spomínali naše spoločné - spoločenské chvíle u nás v Európe.
Programy, prednášky, stretnutia, projekty - všetko o kultúre, pre kultúru - pre Vás. Klikni na foto.
Zobraziť galériu
Čo všetko sme spolu prežili III.
Termín: Aktual.
Som veľmi rád, keď môžeme rozdávať radosť, radosť z pohostenia pre Vás, potešenie z Vašej prítomnosti v hlbokej úcte k u Vám. Klikni na foto.
Zobraziť galériu
Čo všetko sme spolu prežili IV.
Termín: aktual
Krátky pohľad na dni za nami. To všetko sme spolu pežili. Klikni na foto.
Zobraziť galériu
Čo všetko sme spolu prežili V.
Termín: Aktual.
Web je žriedlo spomienok a miesto, kde sa zosilí pocit spolupatričnosti k rodine Európy.
Klikni na foto.
Zobraziť galériu
Letný výjazd
Termín: leto
Do Eisenstadtu cestovala delegácia Komturei Nitra - Výtvarné motívy a priatelia. Klikni na foto.
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27