Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Európske Fórum Vínnej Kultúry.
Termín: aktual
Popis akcie: Posilňovať európsku identitu, spolupatričnosť, tradičné európske hodnoty, priateľstvo
medzi národmi a zachovanie mieru vo svete.
Vytvárať platformu pre získavanie vedeckých poznatkov – organizovať konferencie,
výstavy, koncerty, spoločenské akcie.
Vzdelávať, radiť a metodicky pomáhať pri rozvoji cestovného ruchu, vinárskeho
školstva, vinárstva a vinohradníctva.
Súčasťou je regionálna, medziregionálna, cezhraničná a zahraničná spolupráca.
Projekt v spolupráci s International Visegrad Fund na podporu aktivít má číslo: 21310476

Partneri:
Evropský Řád Rytířu Vína www.ritirivina.cz
Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa www.borlovagrend.hu
Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie www.winiarze.zgora.pl
Združenie Tokajská Vínna cesta www.tvc.sk
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Stretnutia.
Termín: 2010.
Popis akcie: Stretáme sa, aby sme sa učili.
Učíme sa, aby sme boli lepší.
Dobrí sme preto, aby sme pomáhali druhým.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Stretnutia II.
Termín: 2010
Popis akcie: Ak poznáš súvislosti - poteš druhých..
(sv. Augustín)

 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Wein Tradition Freunschaft. Sk
Termín: 20.X.2010.
Popis akcie: Európske Fórum Vínnej Kultúry pod vedením prezidenta eques Mgr. Všetečku - Konstantyho zorganizovalo v spolupráci so slovenskou diplomaciou prezentačné stretnutie Wein Tradition Freundschaft.Sk v kultúrnom inštitúte vo Viedni. Stretnutie má veľkú odozvu a bolo niekoľko razy pre svoje novátorstvo vyzdvihnuté na medzinárodných fórach Ordo Equestris Vini Europae.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Európske Fórum Vínnej Kultúry Pezinok.
Termín: 5.XI.2010
Popis akcie: Európske Fórum Vínnej Kultúry bolo vyvrcholením učebných rokov na Slovenskej Vinárskej Akadémii v Pezinku a stalo sa súčasťou konzulátfestu v Pezinku.
Počas tohoto významného stretnutia boli odovzdané diplomy študentom SVA. Delegáciu EFVK viedol prezident Mgr. Všetečka - Konstanty, ktorý otvoril večer svojim prejavom.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Zlatý kríž OEVE pre Slováka.
Termín: 18.XI.2010.
Popis akcie: Prezident Európskeho Fóra Vínnej Kultúry
Eques Mgr. Ján Všetečka - Konstanty sa zúčastnil slávnostného odovzdávania zlatého kríža OEVE Eduardovi Kukanovi. Pán Kukan je člen EVIRS a ako veľvyslanec v Rakúsku za bývalé Československo, neskôr ako minister zahraničných vecí a teraz ako člen Európskeho parlamentu sa výrazne zasadzuje o spoluprácu s Rakúskom. Za túto prácu v prospech Slovenska a Rakúska bol ocenený zlatým krížom
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: 20. výročie V4
Termín: 30.12.2010.
Popis akcie: Prezident EFVK eques Všetečka s Majstrom Vladimírom Plachým sa zišli v Nitre nad prípravou medzinárodnej výstavy obrazov venovanej výročiu V4.
Prvá zo série sa uskutoční už 25 januára. Majster, využil pobyt aj k návratu k obľúbeným motívom v oblasti Dražoviec. Klini
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: International Visegrad Fund.
Termín: 4.febr. 2011.
Popis akcie: Európske Fórum Vínnej Kultúry sa stalo spoluorganizátorom a zástupcom Slovenska - európskeho vzdelávacieho programu určeného na pozdvihnutie vínnej kultúry krajín V4. Táto medzinárodná iniciatíva s podporou International Visegrad Fund sa stáva hybnou silou európskeho hnutia za kvalitu a poznanie v kontexte zásad Ordo Equestris Vini Europae. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Stretnutie umelcov v Gieshubli.
Termín: 9.sept.2011.
Popis akcie: Prezident Európskeho Fóra Vínnej Kultúry, eques Všetečka - Konstanty sa zúčastnil na stretnutí slovenských umelcov v rakúskom Gieshubli. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: MIKULOV.
Termín: 10.sept.2011.
Popis akcie: Na pozvanie Evropského Řádu Rytířu Vína pricestovala do Mikulova delegácia EFVK vedená jej prezidentom Všetečkom Konstantym. Eques Všetečka spolucelebroval prijímanie nových členov EŘRV, medzi ktorými sa objavili aj známe herecké tváre z Prahy.So zástupcami Topoľčian (p.Kopinec) a Hlohovca (p.Tutura)prerokovali medzinárodnú kultúrnu spoluprácu. Ktorá sa realizuje už tento mesiac. Klikni
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61